Klachtenregeling ViaPuck

De interne klachtenprocedure is als volgt:

  1. Een client die een klacht heeft over de kwaliteit van de begeleiding neemt zo snel mogelijk contact op met Puck Speekhout van ViaPuck. In ieder geval binnen twee weken na afronding van het traject of de coachbijeenkomst. De klacht wordt schriftelijk onderbouwd.
  1. Puck Speekhout neemt zo spoedig mogelijk contact op met de klager. In onderling overleg wordt gekeken naar de aard van de klacht en mogelijke oplossingen.
  1. Leidt dit overleg niet tot een bevredigende oplossing dan kan de deelnemer of ViaPuck de klachtencommissie van het NOBCO inschakelen. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. ViaPuck aangesloten bij de NOBCO en kan bij klachten gebruik maken van de Klachtencommissie van de NOBCO. (zie algemene voorwaarden artikel 13)

Puck Speekhout wandelcoach/trainer/maatschappelijk werker

E: ga@viapuck.nl

M: 06-23053356